• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 19 lần 19 lần
  1 19 lần 19 lần 19 lần 19 lần 19 lần
  2 19 lần 19 lần 19 lần 23 lần 23 lần
  3 23 lần 23 lần 23 lần 23 lần 23 lần
  4 23 lần 23 lần 23 lần 8 lần 8 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 8 lần 8 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 17 lần 17 lần
  7 17 lần 17 lần 17 lần 17 lần 17 lần
  8 17 lần 17 lần 17 lần 17 lần 17 lần
  9 17 lần 17 lần 17 lần 17 lần 17 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 17 lần 17 lần 5 lần 12 lần 52 lần
  1 52 lần 52 lần 5 lần 14 lần 52 lần
  2 52 lần 52 lần 3 lần 17 lần 69 lần
  3 69 lần 69 lần 3 lần 25 lần 69 lần
  4 69 lần 69 lần 4 lần 20 lần 62 lần
  5 62 lần 62 lần 4 lần 23 lần 62 lần
  6 62 lần 62 lần 5 lần 16 lần 55 lần
  7 55 lần 55 lần 5 lần 14 lần 55 lần
  8 55 lần 55 lần 4 lần 24 lần 75 lần
  9 75 lần 75 lần 4 lần 24 lần 75 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so