• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 10 lần 10 lần 46 lần 46 lần
  1 10 lần 10 lần 10 lần 46 lần 46 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 46 lần 46 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 46 lần 46 lần
  4 4 lần 4 lần 4 lần 29 lần 29 lần
  5 4 lần 4 lần 4 lần 29 lần 29 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 35 lần 35 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 35 lần 35 lần
  8 13 lần 13 lần 13 lần 42 lần 42 lần
  9 13 lần 13 lần 13 lần 42 lần 42 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 13 lần 24 lần 39 lần 74 lần
  1 7 lần 13 lần 24 lần 43 lần 74 lần
  2 6 lần 17 lần 32 lần 37 lần 86 lần
  3 12 lần 17 lần 32 lần 53 lần 86 lần
  4 13 lần 10 lần 22 lần 38 lần 78 lần
  5 5 lần 10 lần 22 lần 38 lần 78 lần
  6 6 lần 15 lần 33 lần 33 lần 91 lần
  7 7 lần 15 lần 33 lần 35 lần 91 lần
  8 9 lần 20 lần 27 lần 50 lần 81 lần
  9 6 lần 20 lần 27 lần 39 lần 81 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so