• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 10 lần 10 lần 47 lần 47 lần
  1 10 lần 10 lần 10 lần 47 lần 47 lần
  2 12 lần 12 lần 12 lần 36 lần 36 lần
  3 12 lần 12 lần 12 lần 36 lần 36 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 13 lần 21 lần 39 lần 52 lần 87 lần
  1 6 lần 21 lần 39 lần 30 lần 87 lần
  2 7 lần 12 lần 23 lần 50 lần 64 lần
  3 6 lần 12 lần 23 lần 40 lần 64 lần
  4 5 lần 13 lần 29 lần 35 lần 96 lần
  5 11 lần 13 lần 29 lần 44 lần 96 lần
  6 8 lần 10 lần 27 lần 42 lần 76 lần
  7 10 lần 10 lần 27 lần 44 lần 76 lần
  8 10 lần 6 lần 17 lần 31 lần 65 lần
  9 5 lần 6 lần 17 lần 37 lần 65 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so