• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
  2 12 lần 12 lần 12 lần 50 lần 50 lần
  3 12 lần 12 lần 12 lần 50 lần 50 lần
  4 11 lần 11 lần 11 lần 42 lần 42 lần
  5 11 lần 11 lần 11 lần 42 lần 42 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 45 lần 45 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 45 lần 45 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 46 lần 46 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 46 lần 46 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 12 lần 26 lần 42 lần 74 lần
  1 9 lần 12 lần 26 lần 47 lần 74 lần
  2 11 lần 12 lần 28 lần 41 lần 92 lần
  3 8 lần 12 lần 28 lần 48 lần 92 lần
  4 8 lần 19 lần 32 lần 41 lần 90 lần
  5 9 lần 19 lần 32 lần 36 lần 90 lần
  6 4 lần 15 lần 33 lần 27 lần 85 lần
  7 7 lần 15 lần 33 lần 40 lần 85 lần
  8 13 lần 11 lần 22 lần 45 lần 83 lần
  9 6 lần 11 lần 22 lần 38 lần 83 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so