• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 13 lần 13 lần 13 lần 38 lần 38 lần
  1 13 lần 13 lần 13 lần 38 lần 38 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 45 lần 45 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 45 lần 45 lần
  4 11 lần 11 lần 11 lần 35 lần 35 lần
  5 11 lần 11 lần 11 lần 35 lần 35 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 44 lần 44 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 44 lần 44 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 3 lần 6 lần 22 lần 42 lần 96 lần
  1 6 lần 6 lần 22 lần 40 lần 96 lần
  2 8 lần 13 lần 29 lần 41 lần 80 lần
  3 9 lần 13 lần 29 lần 46 lần 80 lần
  4 11 lần 14 lần 27 lần 40 lần 77 lần
  5 10 lần 14 lần 27 lần 47 lần 77 lần
  6 9 lần 20 lần 35 lần 36 lần 78 lần
  7 8 lần 20 lần 35 lần 35 lần 78 lần
  8 6 lần 17 lần 25 lần 36 lần 79 lần
  9 11 lần 17 lần 25 lần 42 lần 79 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc