• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 33 lần 33 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 33 lần 33 lần
  4 13 lần 13 lần 13 lần 53 lần 53 lần
  5 13 lần 13 lần 13 lần 53 lần 53 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 34 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 34 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 17 lần 31 lần 45 lần 84 lần
  1 8 lần 17 lần 31 lần 27 lần 84 lần
  2 7 lần 12 lần 19 lần 44 lần 69 lần
  3 9 lần 12 lần 19 lần 46 lần 69 lần
  4 5 lần 11 lần 26 lần 40 lần 91 lần
  5 8 lần 11 lần 26 lần 44 lần 91 lần
  6 10 lần 17 lần 34 lần 42 lần 92 lần
  7 10 lần 17 lần 34 lần 33 lần 92 lần
  8 9 lần 11 lần 25 lần 44 lần 83 lần
  9 7 lần 11 lần 25 lần 40 lần 83 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so