• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
  4 5 lần 5 lần 5 lần 32 lần 32 lần
  5 5 lần 5 lần 5 lần 32 lần 32 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 40 lần 40 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 40 lần 40 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 3 lần 11 lần 23 lần 39 lần 71 lần
  1 11 lần 11 lần 23 lần 48 lần 71 lần
  2 8 lần 20 lần 39 lần 41 lần 90 lần
  3 12 lần 20 lần 39 lần 44 lần 90 lần
  4 7 lần 16 lần 29 lần 46 lần 86 lần
  5 16 lần 16 lần 29 lần 45 lần 86 lần
  6 6 lần 18 lần 31 lần 38 lần 80 lần
  7 3 lần 18 lần 31 lần 27 lần 80 lần
  8 9 lần 16 lần 30 lần 42 lần 87 lần
  9 6 lần 16 lần 30 lần 35 lần 87 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so