• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 50 lần 50 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 50 lần 50 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 35 lần 35 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 35 lần 35 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 27 lần 27 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 27 lần 27 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 15 lần 24 lần 33 lần 73 lần
  1 6 lần 15 lần 24 lần 38 lần 73 lần
  2 5 lần 15 lần 30 lần 42 lần 69 lần
  3 7 lần 15 lần 30 lần 38 lần 69 lần
  4 12 lần 14 lần 25 lần 45 lần 83 lần
  5 10 lần 14 lần 25 lần 39 lần 83 lần
  6 8 lần 9 lần 21 lần 48 lần 80 lần
  7 9 lần 9 lần 21 lần 39 lần 80 lần
  8 8 lần 17 lần 32 lần 40 lần 83 lần
  9 9 lần 17 lần 32 lần 43 lần 83 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so