• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 35 lần 35 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 35 lần 35 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 40 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 40 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 40 lần 40 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 40 lần 40 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 13 lần 28 lần 39 lần 77 lần
  1 9 lần 13 lần 28 lần 47 lần 77 lần
  2 4 lần 13 lần 32 lần 35 lần 101 lần
  3 8 lần 13 lần 32 lần 46 lần 101 lần
  4 8 lần 9 lần 26 lần 38 lần 73 lần
  5 11 lần 9 lần 26 lần 34 lần 73 lần
  6 10 lần 12 lần 31 lần 41 lần 97 lần
  7 6 lần 12 lần 31 lần 32 lần 97 lần
  8 5 lần 16 lần 24 lần 47 lần 79 lần
  9 12 lần 16 lần 24 lần 46 lần 79 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so