• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
  4 10 lần 10 lần 10 lần 26 lần 26 lần
  5 10 lần 10 lần 10 lần 26 lần 26 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 49 lần 49 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 49 lần 49 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 12 lần 23 lần 35 lần 83 lần
  1 10 lần 12 lần 23 lần 46 lần 83 lần
  2 7 lần 17 lần 29 lần 33 lần 89 lần
  3 7 lần 17 lần 29 lần 32 lần 89 lần
  4 9 lần 9 lần 20 lần 39 lần 74 lần
  5 5 lần 9 lần 20 lần 39 lần 74 lần
  6 11 lần 11 lần 23 lần 45 lần 61 lần
  7 12 lần 11 lần 23 lần 33 lần 61 lần
  8 9 lần 13 lần 23 lần 45 lần 84 lần
  9 6 lần 13 lần 23 lần 31 lần 84 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so