• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 15 lần 15 lần 15 lần 45 lần 45 lần
  1 15 lần 15 lần 15 lần 45 lần 45 lần
  2 4 lần 4 lần 4 lần 36 lần 36 lần
  3 4 lần 4 lần 4 lần 36 lần 36 lần
  4 5 lần 5 lần 5 lần 38 lần 38 lần
  5 5 lần 5 lần 5 lần 38 lần 38 lần
  6 11 lần 11 lần 11 lần 44 lần 44 lần
  7 11 lần 11 lần 11 lần 44 lần 44 lần
  8 5 lần 5 lần 5 lần 40 lần 40 lần
  9 5 lần 5 lần 5 lần 40 lần 40 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 8 lần 20 lần 30 lần 68 lần
  1 9 lần 8 lần 20 lần 36 lần 68 lần
  2 15 lần 16 lần 25 lần 40 lần 81 lần
  3 4 lần 16 lần 25 lần 39 lần 81 lần
  4 13 lần 23 lần 31 lần 42 lần 76 lần
  5 4 lần 23 lần 31 lần 43 lần 76 lần
  6 5 lần 7 lần 17 lần 49 lần 65 lần
  7 9 lần 7 lần 17 lần 42 lần 65 lần
  8 10 lần 15 lần 33 lần 44 lần 78 lần
  9 8 lần 15 lần 33 lần 40 lần 78 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so