• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 5 lần 5 lần 37 lần 37 lần
  1 5 lần 5 lần 5 lần 37 lần 37 lần
  2 5 lần 5 lần 5 lần 33 lần 33 lần
  3 5 lần 5 lần 5 lần 33 lần 33 lần
  4 14 lần 14 lần 14 lần 45 lần 45 lần
  5 14 lần 14 lần 14 lần 45 lần 45 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 42 lần 42 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 42 lần 42 lần
  8 11 lần 11 lần 11 lần 52 lần 52 lần
  9 11 lần 11 lần 11 lần 52 lần 52 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 15 lần 25 lần 36 lần 80 lần
  1 8 lần 15 lần 25 lần 46 lần 80 lần
  2 6 lần 15 lần 31 lần 39 lần 86 lần
  3 3 lần 15 lần 31 lần 35 lần 86 lần
  4 7 lần 14 lần 26 lần 34 lần 75 lần
  5 3 lần 14 lần 26 lần 33 lần 75 lần
  6 18 lần 9 lần 20 lần 52 lần 83 lần
  7 7 lần 9 lần 20 lần 43 lần 83 lần
  8 11 lần 13 lần 24 lần 47 lần 74 lần
  9 10 lần 13 lần 24 lần 40 lần 74 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so