• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 5 lần 5 lần 30 lần 30 lần
  1 5 lần 5 lần 5 lần 30 lần 30 lần
  2 10 lần 10 lần 10 lần 35 lần 35 lần
  3 10 lần 10 lần 10 lần 35 lần 35 lần
  4 10 lần 10 lần 10 lần 37 lần 37 lần
  5 10 lần 10 lần 10 lần 37 lần 37 lần
  6 3 lần 3 lần 3 lần 28 lần 28 lần
  7 3 lần 3 lần 3 lần 28 lần 28 lần
  8 5 lần 5 lần 5 lần 40 lần 40 lần
  9 5 lần 5 lần 5 lần 40 lần 40 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 2 lần 2 lần 14 lần 24 lần 59 lần
  1 6 lần 2 lần 14 lần 32 lần 59 lần
  2 9 lần 6 lần 19 lần 25 lần 67 lần
  3 4 lần 6 lần 19 lần 30 lần 67 lần
  4 9 lần 9 lần 19 lần 41 lần 65 lần
  5 5 lần 9 lần 19 lần 29 lần 65 lần
  6 5 lần 4 lần 16 lần 22 lần 71 lần
  7 4 lần 4 lần 16 lần 26 lần 71 lần
  8 1 lần 9 lần 25 lần 21 lần 87 lần
  9 9 lần 9 lần 25 lần 47 lần 87 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so