• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 31 lần 31 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 31 lần 31 lần
  2 10 lần 10 lần 10 lần 50 lần 50 lần
  3 10 lần 10 lần 10 lần 50 lần 50 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
  6 5 lần 5 lần 5 lần 36 lần 36 lần
  7 5 lần 5 lần 5 lần 36 lần 36 lần
  8 13 lần 13 lần 13 lần 42 lần 42 lần
  9 13 lần 13 lần 13 lần 42 lần 42 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 14 lần 28 lần 44 lần 90 lần
  1 13 lần 14 lần 28 lần 46 lần 90 lần
  2 9 lần 14 lần 33 lần 35 lần 102 lần
  3 8 lần 14 lần 33 lần 55 lần 102 lần
  4 5 lần 15 lần 28 lần 25 lần 69 lần
  5 5 lần 15 lần 28 lần 43 lần 69 lần
  6 6 lần 13 lần 26 lần 30 lần 96 lần
  7 7 lần 13 lần 26 lần 34 lần 96 lần
  8 11 lần 8 lần 15 lần 45 lần 69 lần
  9 9 lần 8 lần 15 lần 48 lần 69 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 02 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
        
         

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so