• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 43 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 43 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 52 lần 52 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 52 lần 52 lần
  4 11 lần 11 lần 11 lần 39 lần 39 lần
  5 11 lần 11 lần 11 lần 39 lần 39 lần
  6 13 lần 13 lần 13 lần 49 lần 49 lần
  7 13 lần 13 lần 13 lần 49 lần 49 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 26 lần 26 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 26 lần 26 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 12 lần 19 lần 34 lần 45 lần 80 lần
  1 7 lần 19 lần 34 lần 37 lần 80 lần
  2 8 lần 10 lần 25 lần 44 lần 75 lần
  3 8 lần 10 lần 25 lần 49 lần 75 lần
  4 9 lần 16 lần 35 lần 44 lần 86 lần
  5 7 lần 16 lần 35 lần 34 lần 86 lần
  6 8 lần 16 lần 31 lần 39 lần 87 lần
  7 6 lần 16 lần 31 lần 39 lần 87 lần
  8 8 lần 12 lần 25 lần 34 lần 82 lần
  9 8 lần 12 lần 25 lần 40 lần 82 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so