• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 46 lần 46 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 46 lần 46 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 45 lần 45 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 45 lần 45 lần
  4 4 lần 4 lần 4 lần 29 lần 29 lần
  5 4 lần 4 lần 4 lần 29 lần 29 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 33 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 33 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 10 lần 23 lần 39 lần 75 lần
  1 8 lần 10 lần 23 lần 39 lần 75 lần
  2 10 lần 14 lần 23 lần 41 lần 76 lần
  3 11 lần 14 lần 23 lần 51 lần 76 lần
  4 7 lần 12 lần 25 lần 35 lần 75 lần
  5 12 lần 12 lần 25 lần 38 lần 75 lần
  6 8 lần 25 lần 37 lần 45 lần 100 lần
  7 6 lần 25 lần 37 lần 39 lần 100 lần
  8 7 lần 11 lần 22 lần 43 lần 79 lần
  9 6 lần 11 lần 22 lần 35 lần 79 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so