• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 43 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 43 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 44 lần 44 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 44 lần 44 lần
  4 3 lần 3 lần 3 lần 25 lần 25 lần
  5 3 lần 3 lần 3 lần 25 lần 25 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 36 lần 36 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 36 lần 36 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 45 lần 45 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 45 lần 45 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 13 lần 22 lần 37 lần 72 lần
  1 9 lần 13 lần 22 lần 47 lần 72 lần
  2 8 lần 18 lần 37 lần 38 lần 91 lần
  3 14 lần 18 lần 37 lần 53 lần 91 lần
  4 9 lần 12 lần 23 lần 38 lần 77 lần
  5 5 lần 12 lần 23 lần 40 lần 77 lần
  6 6 lần 18 lần 34 lần 31 lần 94 lần
  7 6 lần 18 lần 34 lần 33 lần 94 lần
  8 8 lần 17 lần 27 lần 49 lần 81 lần
  9 7 lần 17 lần 27 lần 39 lần 81 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 04 -2021 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
      
   

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so