Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 10 lần 10 lần 10 lần 35 lần 35 lần
1 13 lần 13 lần 13 lần 46 lần 46 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
3 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 43 lần
4 10 lần 10 lần 10 lần 46 lần 46 lần
5 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 40 lần
8 4 lần 4 lần 4 lần 43 lần 43 lần
9 4 lần 4 lần 4 lần 33 lần 33 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
1 5 lần 5 lần 5 lần 36 lần 36 lần
2 10 lần 10 lần 10 lần 43 lần 43 lần
3 13 lần 13 lần 13 lần 44 lần 44 lần
4 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 43 lần
5 4 lần 4 lần 4 lần 39 lần 39 lần
6 11 lần 11 lần 11 lần 48 lần 48 lần
7 4 lần 4 lần 4 lần 32 lần 32 lần
8 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
9 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 43 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc