• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 12 lần 12 lần 12 lần 52 lần 52 lần
  1 12 lần 12 lần 12 lần 52 lần 52 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 43 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 43 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 41 lần 41 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 41 lần 41 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 13 lần 21 lần 36 lần 48 lần 86 lần
  1 4 lần 21 lần 36 lần 31 lần 86 lần
  2 5 lần 9 lần 23 lần 48 lần 64 lần
  3 8 lần 9 lần 23 lần 40 lần 64 lần
  4 6 lần 13 lần 30 lần 37 lần 93 lần
  5 9 lần 13 lần 30 lần 44 lần 93 lần
  6 9 lần 11 lần 25 lần 42 lần 77 lần
  7 7 lần 11 lần 25 lần 46 lần 77 lần
  8 13 lần 9 lần 19 lần 34 lần 69 lần
  9 7 lần 9 lần 19 lần 35 lần 69 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so