• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
  2 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
  3 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 44 lần 44 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 44 lần 44 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 15 lần 20 lần 32 lần 48 lần 96 lần
  1 8 lần 20 lần 32 lần 44 lần 96 lần
  2 6 lần 17 lần 30 lần 43 lần 80 lần
  3 11 lần 17 lần 30 lần 30 lần 80 lần
  4 10 lần 13 lần 25 lần 37 lần 76 lần
  5 4 lần 13 lần 25 lần 31 lần 76 lần
  6 5 lần 14 lần 21 lần 42 lần 71 lần
  7 13 lần 14 lần 21 lần 50 lần 71 lần
  8 4 lần 15 lần 23 lần 42 lần 83 lần
  9 5 lần 15 lần 23 lần 38 lần 83 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so