Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 11 lần 11 lần 11 lần 36 lần 36 lần
1 11 lần 11 lần 11 lần 36 lần 36 lần
2 9 lần 9 lần 9 lần 46 lần 46 lần
3 9 lần 9 lần 9 lần 46 lần 46 lần
4 10 lần 10 lần 10 lần 37 lần 37 lần
5 10 lần 10 lần 10 lần 37 lần 37 lần
6 11 lần 11 lần 11 lần 46 lần 46 lần
7 11 lần 11 lần 11 lần 46 lần 46 lần
8 3 lần 3 lần 3 lần 36 lần 36 lần
9 3 lần 3 lần 3 lần 36 lần 36 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 9 lần 24 lần 42 lần 98 lần
1 7 lần 9 lần 24 lần 43 lần 98 lần
2 5 lần 14 lần 31 lần 38 lần 81 lần
3 10 lần 14 lần 31 lần 46 lần 81 lần
4 8 lần 9 lần 24 lần 37 lần 74 lần
5 9 lần 9 lần 24 lần 48 lần 74 lần
6 10 lần 19 lần 38 lần 35 lần 79 lần
7 9 lần 19 lần 38 lần 37 lần 79 lần
8 8 lần 16 lần 24 lần 35 lần 79 lần
9 10 lần 16 lần 24 lần 44 lần 79 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc