• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 11 lần 11 lần 36 lần 36 lần
  1 11 lần 11 lần 11 lần 36 lần 36 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 46 lần 46 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 46 lần 46 lần
  4 10 lần 10 lần 10 lần 37 lần 37 lần
  5 10 lần 10 lần 10 lần 37 lần 37 lần
  6 11 lần 11 lần 11 lần 46 lần 46 lần
  7 11 lần 11 lần 11 lần 46 lần 46 lần
  8 3 lần 3 lần 3 lần 36 lần 36 lần
  9 3 lần 3 lần 3 lần 36 lần 36 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 9 lần 24 lần 42 lần 98 lần
  1 7 lần 9 lần 24 lần 43 lần 98 lần
  2 5 lần 14 lần 31 lần 38 lần 81 lần
  3 10 lần 14 lần 31 lần 46 lần 81 lần
  4 8 lần 9 lần 24 lần 37 lần 74 lần
  5 9 lần 9 lần 24 lần 48 lần 74 lần
  6 10 lần 19 lần 38 lần 35 lần 79 lần
  7 9 lần 19 lần 38 lần 37 lần 79 lần
  8 8 lần 16 lần 24 lần 35 lần 79 lần
  9 10 lần 16 lần 24 lần 44 lần 79 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc