• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
  4 11 lần 11 lần 11 lần 54 lần 54 lần
  5 11 lần 11 lần 11 lần 54 lần 54 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 34 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 34 lần
  8 5 lần 5 lần 5 lần 30 lần 30 lần
  9 5 lần 5 lần 5 lần 30 lần 30 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 17 lần 31 lần 45 lần 85 lần
  1 7 lần 17 lần 31 lần 27 lần 85 lần
  2 7 lần 14 lần 22 lần 40 lần 71 lần
  3 11 lần 14 lần 22 lần 47 lần 71 lần
  4 6 lần 9 lần 23 lần 41 lần 88 lần
  5 8 lần 9 lần 23 lần 43 lần 88 lần
  6 6 lần 16 lần 31 lần 41 lần 90 lần
  7 9 lần 16 lần 31 lần 36 lần 90 lần
  8 13 lần 10 lần 27 lần 46 lần 83 lần
  9 6 lần 10 lần 27 lần 39 lần 83 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so