• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
  2 10 lần 10 lần 10 lần 38 lần 38 lần
  3 10 lần 10 lần 10 lần 38 lần 38 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 35 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 35 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 41 lần 41 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 41 lần 41 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 14 lần 26 lần 42 lần 75 lần
  1 9 lần 14 lần 26 lần 46 lần 75 lần
  2 7 lần 16 lần 35 lần 39 lần 87 lần
  3 14 lần 16 lần 35 lần 46 lần 87 lần
  4 8 lần 12 lần 28 lần 46 lần 82 lần
  5 11 lần 12 lần 28 lần 44 lần 82 lần
  6 4 lần 21 lần 31 lần 37 lần 85 lần
  7 6 lần 21 lần 31 lần 29 lần 85 lần
  8 6 lần 15 lần 30 lần 42 lần 86 lần
  9 9 lần 15 lần 30 lần 34 lần 86 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so