• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 33 lần 33 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 33 lần 33 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  4 10 lần 10 lần 10 lần 29 lần 29 lần
  5 10 lần 10 lần 10 lần 29 lần 29 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 44 lần 44 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 44 lần 44 lần
  8 10 lần 10 lần 10 lần 41 lần 41 lần
  9 10 lần 10 lần 10 lần 41 lần 41 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 12 lần 23 lần 37 lần 86 lần
  1 10 lần 12 lần 23 lần 45 lần 86 lần
  2 6 lần 14 lần 25 lần 33 lần 89 lần
  3 8 lần 14 lần 25 lần 34 lần 89 lần
  4 7 lần 11 lần 23 lần 38 lần 74 lần
  5 4 lần 11 lần 23 lần 38 lần 74 lần
  6 8 lần 10 lần 24 lần 41 lần 59 lần
  7 12 lần 10 lần 24 lần 33 lần 59 lần
  8 12 lần 14 lần 24 lần 47 lần 83 lần
  9 8 lần 14 lần 24 lần 32 lần 83 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so