• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 35 lần 35 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 35 lần 35 lần
  4 12 lần 12 lần 12 lần 48 lần 48 lần
  5 12 lần 12 lần 12 lần 48 lần 48 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 44 lần 44 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 44 lần 44 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 48 lần 48 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 48 lần 48 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 12 lần 25 lần 33 lần 75 lần
  1 8 lần 12 lần 25 lần 47 lần 75 lần
  2 10 lần 14 lần 32 lần 41 lần 88 lần
  3 6 lần 14 lần 32 lần 33 lần 88 lần
  4 5 lần 14 lần 27 lần 34 lần 77 lần
  5 2 lần 14 lần 27 lần 31 lần 77 lần
  6 16 lần 9 lần 21 lần 53 lần 80 lần
  7 7 lần 9 lần 21 lần 45 lần 80 lần
  8 11 lần 12 lần 24 lần 49 lần 74 lần
  9 11 lần 12 lần 24 lần 39 lần 74 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so