• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 14 lần 14 lần 14 lần 53 lần 53 lần
  1 14 lần 14 lần 14 lần 53 lần 53 lần
  2 4 lần 4 lần 4 lần 43 lần 43 lần
  3 4 lần 4 lần 4 lần 43 lần 43 lần
  4 5 lần 5 lần 5 lần 34 lần 34 lần
  5 5 lần 5 lần 5 lần 34 lần 34 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 35 lần 35 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 35 lần 35 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 16 lần 27 lần 40 lần 82 lần
  1 9 lần 16 lần 27 lần 43 lần 82 lần
  2 8 lần 12 lần 26 lần 35 lần 79 lần
  3 8 lần 12 lần 26 lần 34 lần 79 lần
  4 10 lần 13 lần 23 lần 49 lần 79 lần
  5 7 lần 13 lần 23 lần 35 lần 79 lần
  6 7 lần 14 lần 28 lần 43 lần 75 lần
  7 7 lần 14 lần 28 lần 43 lần 75 lần
  8 11 lần 18 lần 34 lần 47 lần 100 lần
  9 3 lần 18 lần 34 lần 36 lần 100 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 01 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
     
   

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so