• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 45 lần 45 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 45 lần 45 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 56 lần 56 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 56 lần 56 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 40 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 40 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 16 lần 28 lần 43 lần 72 lần
  1 5 lần 16 lần 28 lần 41 lần 72 lần
  2 7 lần 12 lần 25 lần 36 lần 75 lần
  3 6 lần 12 lần 25 lần 28 lần 75 lần
  4 13 lần 12 lần 21 lần 48 lần 75 lần
  5 10 lần 12 lần 21 lần 43 lần 75 lần
  6 8 lần 9 lần 20 lần 43 lần 60 lần
  7 10 lần 9 lần 20 lần 51 lần 60 lần
  8 6 lần 20 lần 36 lần 33 lần 87 lần
  9 5 lần 20 lần 36 lần 39 lần 87 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so