Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 3 lần 3 lần 3 lần 26 lần 26 lần
1 3 lần 3 lần 3 lần 26 lần 26 lần
2 10 lần 10 lần 10 lần 37 lần 37 lần
3 10 lần 10 lần 10 lần 37 lần 37 lần
4 8 lần 8 lần 8 lần 32 lần 32 lần
5 8 lần 8 lần 8 lần 32 lần 32 lần
6 5 lần 5 lần 5 lần 46 lần 46 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần 46 lần 46 lần
8 11 lần 11 lần 11 lần 45 lần 45 lần
9 11 lần 11 lần 11 lần 45 lần 45 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 12 lần 24 lần 39 lần 77 lần
1 10 lần 12 lần 24 lần 42 lần 77 lần
2 5 lần 15 lần 30 lần 39 lần 85 lần
3 5 lần 15 lần 30 lần 37 lần 85 lần
4 10 lần 11 lần 24 lần 37 lần 81 lần
5 10 lần 11 lần 24 lần 54 lần 81 lần
6 7 lần 11 lần 24 lần 37 lần 71 lần
7 12 lần 11 lần 24 lần 51 lần 71 lần
8 6 lần 14 lần 27 lần 32 lần 76 lần
9 9 lần 14 lần 27 lần 37 lần 76 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc