• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
  2 11 lần 11 lần 11 lần 34 lần 34 lần
  3 11 lần 11 lần 11 lần 34 lần 34 lần
  4 13 lần 13 lần 13 lần 37 lần 37 lần
  5 13 lần 13 lần 13 lần 37 lần 37 lần
  6 4 lần 4 lần 4 lần 25 lần 25 lần
  7 4 lần 4 lần 4 lần 25 lần 25 lần
  8 10 lần 10 lần 10 lần 41 lần 41 lần
  9 10 lần 10 lần 10 lần 41 lần 41 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 3 lần 3 lần 12 lần 24 lần 57 lần
  1 8 lần 3 lần 12 lần 31 lần 57 lần
  2 12 lần 8 lần 16 lần 27 lần 66 lần
  3 6 lần 8 lần 16 lần 28 lần 66 lần
  4 12 lần 12 lần 19 lần 42 lần 68 lần
  5 11 lần 12 lần 19 lần 32 lần 68 lần
  6 7 lần 6 lần 13 lần 20 lần 70 lần
  7 8 lần 6 lần 13 lần 29 lần 70 lần
  8 2 lần 12 lần 24 lần 20 lần 88 lần
  9 12 lần 12 lần 24 lần 44 lần 88 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 02 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
       
    

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so