• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 5 lần 5 lần 37 lần 37 lần
  1 5 lần 5 lần 5 lần 37 lần 37 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 44 lần 44 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 44 lần 44 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 43 lần 43 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 43 lần 43 lần
  6 11 lần 11 lần 11 lần 43 lần 43 lần
  7 11 lần 11 lần 11 lần 43 lần 43 lần
  8 4 lần 4 lần 4 lần 33 lần 33 lần
  9 4 lần 4 lần 4 lần 33 lần 33 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 12 lần 25 lần 42 lần 72 lần
  1 6 lần 12 lần 25 lần 44 lần 72 lần
  2 13 lần 11 lần 23 lần 43 lần 92 lần
  3 5 lần 11 lần 23 lần 40 lần 92 lần
  4 9 lần 15 lần 34 lần 40 lần 76 lần
  5 8 lần 15 lần 34 lần 38 lần 76 lần
  6 8 lần 11 lần 25 lần 34 lần 72 lần
  7 5 lần 11 lần 25 lần 37 lần 72 lần
  8 13 lần 17 lần 28 lần 51 lần 74 lần
  9 8 lần 17 lần 28 lần 36 lần 74 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so