• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 48 lần 48 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 48 lần 48 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 46 lần 46 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 46 lần 46 lần
  4 5 lần 5 lần 5 lần 28 lần 28 lần
  5 5 lần 5 lần 5 lần 28 lần 28 lần
  6 3 lần 3 lần 3 lần 27 lần 27 lần
  7 3 lần 3 lần 3 lần 27 lần 27 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 33 lần 33 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 33 lần 33 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 10 lần 21 lần 37 lần 75 lần
  1 11 lần 10 lần 21 lần 38 lần 75 lần
  2 8 lần 16 lần 27 lần 42 lần 77 lần
  3 9 lần 16 lần 27 lần 49 lần 77 lần
  4 8 lần 13 lần 22 lần 37 lần 75 lần
  5 11 lần 13 lần 22 lần 39 lần 75 lần
  6 6 lần 20 lần 35 lần 45 lần 97 lần
  7 8 lần 20 lần 35 lần 41 lần 97 lần
  8 4 lần 13 lần 24 lần 41 lần 81 lần
  9 10 lần 13 lần 24 lần 36 lần 81 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so