• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 14 lần 14 lần
  1 14 lần 14 lần 14 lần 14 lần 14 lần
  2 14 lần 14 lần 14 lần 15 lần 15 lần
  3 15 lần 15 lần 15 lần 15 lần 15 lần
  4 15 lần 15 lần 15 lần 7 lần 7 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 7 lần 7 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 10 lần 10 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 10 lần 10 lần
  8 10 lần 10 lần 10 lần 12 lần 12 lần
  9 12 lần 12 lần 12 lần 12 lần 12 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 12 lần 12 lần 12 lần 8 lần 46 lần
  1 46 lần 46 lần 46 lần 12 lần 46 lần
  2 46 lần 46 lần 46 lần 12 lần 60 lần
  3 60 lần 60 lần 60 lần 15 lần 60 lần
  4 60 lần 60 lần 60 lần 13 lần 59 lần
  5 59 lần 59 lần 59 lần 16 lần 59 lần
  6 59 lần 59 lần 59 lần 10 lần 54 lần
  7 54 lần 54 lần 54 lần 11 lần 54 lần
  8 54 lần 54 lần 54 lần 15 lần 67 lần
  9 67 lần 67 lần 67 lần 23 lần 67 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 04 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
     
    

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so