• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 41 lần 41 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 41 lần 41 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần
  4 4 lần 4 lần 4 lần 24 lần 24 lần
  5 4 lần 4 lần 4 lần 24 lần 24 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 37 lần 37 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 37 lần 37 lần
  8 10 lần 10 lần 10 lần 45 lần 45 lần
  9 10 lần 10 lần 10 lần 45 lần 45 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 12 lần 20 lần 38 lần 72 lần
  1 10 lần 12 lần 20 lần 45 lần 72 lần
  2 9 lần 15 lần 36 lần 39 lần 88 lần
  3 12 lần 15 lần 36 lần 54 lần 88 lần
  4 10 lần 12 lần 24 lần 41 lần 79 lần
  5 5 lần 12 lần 24 lần 40 lần 79 lần
  6 9 lần 21 lần 35 lần 33 lần 94 lần
  7 10 lần 21 lần 35 lần 36 lần 94 lần
  8 5 lần 19 lần 28 lần 47 lần 81 lần
  9 5 lần 19 lần 28 lần 32 lần 81 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so