Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 10 lần 10 lần 10 lần 37 lần 37 lần
1 13 lần 13 lần 13 lần 45 lần 45 lần
2 5 lần 5 lần 5 lần 37 lần 37 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần 44 lần 44 lần
4 8 lần 8 lần 8 lần 46 lần 46 lần
5 13 lần 13 lần 13 lần 48 lần 48 lần
6 5 lần 5 lần 5 lần 33 lần 33 lần
7 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 44 lần 44 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
2 11 lần 11 lần 11 lần 44 lần 44 lần
3 16 lần 16 lần 16 lần 43 lần 43 lần
4 8 lần 8 lần 8 lần 44 lần 44 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 40 lần 40 lần
6 10 lần 10 lần 10 lần 48 lần 48 lần
7 3 lần 3 lần 3 lần 32 lần 32 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 44 lần 44 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc