• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 14 lần 14 lần 14 lần 50 lần 50 lần
  1 14 lần 14 lần 14 lần 50 lần 50 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 32 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 32 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần
  6 11 lần 11 lần 11 lần 45 lần 45 lần
  7 11 lần 11 lần 11 lần 45 lần 45 lần
  8 2 lần 2 lần 2 lần 40 lần 40 lần
  9 2 lần 2 lần 2 lần 40 lần 40 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 19 lần 40 lần 51 lần 87 lần
  1 3 lần 19 lần 40 lần 32 lần 87 lần
  2 7 lần 8 lần 24 lần 44 lần 62 lần
  3 7 lần 8 lần 24 lần 41 lần 62 lần
  4 5 lần 12 lần 29 lần 34 lần 89 lần
  5 6 lần 12 lần 29 lần 41 lần 89 lần
  6 10 lần 11 lần 23 lần 47 lần 75 lần
  7 9 lần 11 lần 23 lần 46 lần 75 lần
  8 13 lần 10 lần 17 lần 31 lần 69 lần
  9 11 lần 10 lần 17 lần 38 lần 69 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so