• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
  2 13 lần 13 lần 13 lần 48 lần 48 lần
  3 13 lần 13 lần 13 lần 48 lần 48 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 42 lần 42 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 42 lần 42 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 49 lần 49 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 49 lần 49 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 44 lần 44 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 44 lần 44 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 10 lần 25 lần 39 lần 72 lần
  1 9 lần 10 lần 25 lần 41 lần 72 lần
  2 6 lần 15 lần 26 lần 42 lần 96 lần
  3 7 lần 15 lần 26 lần 51 lần 96 lần
  4 11 lần 14 lần 27 lần 41 lần 87 lần
  5 7 lần 14 lần 27 lần 32 lần 87 lần
  6 9 lần 14 lần 36 lần 35 lần 88 lần
  7 8 lần 14 lần 36 lần 40 lần 88 lần
  8 11 lần 18 lần 25 lần 49 lần 86 lần
  9 5 lần 18 lần 25 lần 35 lần 86 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so