Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 7 lần 7 lần 31 lần 31 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 35 lần 35 lần
2 9 lần 9 lần 9 lần 49 lần 49 lần
3 11 lần 11 lần 11 lần 39 lần 39 lần
4 12 lần 12 lần 12 lần 49 lần 49 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
6 6 lần 6 lần 6 lần 44 lần 44 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần 40 lần 40 lần
8 14 lần 14 lần 14 lần 48 lần 48 lần
9 5 lần 5 lần 5 lần 32 lần 32 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
4 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
5 9 lần 9 lần 9 lần 44 lần 44 lần
6 11 lần 11 lần 11 lần 43 lần 43 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần 46 lần 46 lần
8 14 lần 14 lần 14 lần 50 lần 50 lần
9 4 lần 4 lần 4 lần 31 lần 31 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc