• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
  6 12 lần 12 lần 12 lần 47 lần 47 lần
  7 12 lần 12 lần 12 lần 47 lần 47 lần
  8 3 lần 3 lần 3 lần 30 lần 30 lần
  9 3 lần 3 lần 3 lần 30 lần 30 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 18 lần 32 lần 48 lần 84 lần
  1 7 lần 18 lần 32 lần 34 lần 84 lần
  2 12 lần 11 lần 21 lần 39 lần 75 lần
  3 6 lần 11 lần 21 lần 33 lần 75 lần
  4 6 lần 16 lần 27 lần 41 lần 73 lần
  5 7 lần 16 lần 27 lần 48 lần 73 lần
  6 5 lần 10 lần 22 lần 38 lần 80 lần
  7 8 lần 10 lần 22 lần 41 lần 80 lần
  8 8 lần 9 lần 24 lần 39 lần 83 lần
  9 13 lần 9 lần 24 lần 44 lần 83 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 07 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
   
     

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so