• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 5 lần 5 lần 37 lần 37 lần
  1 5 lần 5 lần 5 lần 37 lần 37 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 12 lần 17 lần 30 lần 45 lần 95 lần
  1 8 lần 17 lần 30 lần 44 lần 95 lần
  2 7 lần 14 lần 31 lần 42 lần 79 lần
  3 11 lần 14 lần 31 lần 30 lần 79 lần
  4 12 lần 16 lần 27 lần 38 lần 78 lần
  5 7 lần 16 lần 27 lần 34 lần 78 lần
  6 6 lần 15 lần 21 lần 44 lần 69 lần
  7 11 lần 15 lần 21 lần 50 lần 69 lần
  8 3 lần 17 lần 27 lần 40 lần 83 lần
  9 4 lần 17 lần 27 lần 38 lần 83 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 07 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
     
   

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so