• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 13 lần 13 lần 13 lần 36 lần 36 lần
  1 13 lần 13 lần 13 lần 36 lần 36 lần
  2 4 lần 4 lần 4 lần 42 lần 42 lần
  3 4 lần 4 lần 4 lần 42 lần 42 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
  6 5 lần 5 lần 5 lần 48 lần 48 lần
  7 5 lần 5 lần 5 lần 48 lần 48 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 13 lần 20 lần 33 lần 80 lần
  1 3 lần 9 lần 26 lần 40 lần 77 lần
  2 13 lần 14 lần 36 lần 52 lần 100 lần
  3 9 lần 17 lần 25 lần 38 lần 87 lần
  4 9 lần 12 lần 29 lần 42 lần 77 lần
  5 15 lần 16 lần 32 lần 43 lần 83 lần
  6 9 lần 15 lần 26 lần 37 lần 74 lần
  7 6 lần 11 lần 23 lần 39 lần 77 lần
  8 7 lần 16 lần 28 lần 41 lần 79 lần
  9 5 lần 12 lần 25 lần 40 lần 76 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so