• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
  2 12 lần 12 lần 12 lần 46 lần 46 lần
  3 12 lần 12 lần 12 lần 46 lần 46 lần
  4 15 lần 15 lần 15 lần 41 lần 41 lần
  5 15 lần 15 lần 15 lần 41 lần 41 lần
  6 14 lần 14 lần 14 lần 46 lần 46 lần
  7 14 lần 14 lần 14 lần 46 lần 46 lần
  8 4 lần 4 lần 4 lần 37 lần 37 lần
  9 4 lần 4 lần 4 lần 37 lần 37 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 12 lần 27 lần 46 lần 99 lần
  1 12 lần 12 lần 27 lần 46 lần 99 lần
  2 4 lần 15 lần 34 lần 37 lần 84 lần
  3 9 lần 15 lần 34 lần 45 lần 84 lần
  4 5 lần 9 lần 21 lần 37 lần 72 lần
  5 9 lần 9 lần 21 lần 49 lần 72 lần
  6 9 lần 15 lần 37 lần 32 lần 80 lần
  7 10 lần 15 lần 37 lần 35 lần 80 lần
  8 6 lần 13 lần 22 lần 34 lần 75 lần
  9 8 lần 13 lần 22 lần 44 lần 75 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc