• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 5 lần 5 lần 36 lần 36 lần
  1 5 lần 5 lần 5 lần 36 lần 36 lần
  2 12 lần 12 lần 12 lần 39 lần 39 lần
  3 12 lần 12 lần 12 lần 39 lần 39 lần
  4 12 lần 12 lần 12 lần 56 lần 56 lần
  5 12 lần 12 lần 12 lần 56 lần 56 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 33 lần 33 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 33 lần 33 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 33 lần 33 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 33 lần 33 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 12 lần 27 lần 42 lần 85 lần
  1 8 lần 12 lần 27 lần 29 lần 85 lần
  2 8 lần 14 lần 25 lần 44 lần 71 lần
  3 11 lần 14 lần 25 lần 47 lần 71 lần
  4 6 lần 12 lần 23 lần 40 lần 88 lần
  5 8 lần 12 lần 23 lần 43 lần 88 lần
  6 7 lần 14 lần 32 lần 44 lần 92 lần
  7 12 lần 14 lần 32 lần 37 lần 92 lần
  8 12 lần 10 lần 26 lần 44 lần 81 lần
  9 3 lần 10 lần 26 lần 35 lần 81 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so