• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 35 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 35 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 45 lần 45 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 45 lần 45 lần
  6 4 lần 4 lần 4 lần 35 lần 35 lần
  7 4 lần 4 lần 4 lần 35 lần 35 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 10 lần 25 lần 43 lần 91 lần
  1 11 lần 10 lần 25 lần 44 lần 91 lần
  2 9 lần 15 lần 35 lần 31 lần 91 lần
  3 5 lần 15 lần 35 lần 33 lần 91 lần
  4 4 lần 15 lần 22 lần 38 lần 64 lần
  5 9 lần 15 lần 22 lần 53 lần 64 lần
  6 7 lần 9 lần 20 lần 43 lần 67 lần
  7 8 lần 9 lần 20 lần 40 lần 67 lần
  8 14 lần 8 lần 21 lần 43 lần 81 lần
  9 9 lần 8 lần 21 lần 37 lần 81 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 09 -2021 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
     
    

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so