• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
  2 3 lần 3 lần 3 lần 36 lần 36 lần
  3 3 lần 3 lần 3 lần 36 lần 36 lần
  4 13 lần 13 lần 13 lần 52 lần 52 lần
  5 13 lần 13 lần 13 lần 52 lần 52 lần
  6 12 lần 12 lần 12 lần 36 lần 36 lần
  7 12 lần 12 lần 12 lần 36 lần 36 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 29 lần 29 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 29 lần 29 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 16 lần 27 lần 39 lần 78 lần
  1 8 lần 16 lần 27 lần 39 lần 78 lần
  2 8 lần 10 lần 30 lần 40 lần 67 lần
  3 8 lần 10 lần 30 lần 35 lần 67 lần
  4 10 lần 12 lần 26 lần 50 lần 85 lần
  5 5 lần 12 lần 26 lần 36 lần 85 lần
  6 6 lần 13 lần 23 lần 45 lần 81 lần
  7 7 lần 13 lần 23 lần 38 lần 81 lần
  8 10 lần 20 lần 33 lần 40 lần 86 lần
  9 9 lần 20 lần 33 lần 43 lần 86 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so