• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 5 lần 5 lần 30 lần 30 lần
  1 5 lần 5 lần 5 lần 30 lần 30 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  4 10 lần 10 lần 10 lần 29 lần 29 lần
  5 10 lần 10 lần 10 lần 29 lần 29 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 43 lần 43 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 43 lần 43 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 11 lần 23 lần 36 lần 86 lần
  1 10 lần 11 lần 23 lần 43 lần 86 lần
  2 8 lần 15 lần 25 lần 35 lần 89 lần
  3 7 lần 15 lần 25 lần 34 lần 89 lần
  4 9 lần 14 lần 23 lần 37 lần 76 lần
  5 4 lần 14 lần 23 lần 38 lần 76 lần
  6 7 lần 13 lần 24 lần 39 lần 60 lần
  7 10 lần 13 lần 24 lần 35 lần 60 lần
  8 11 lần 15 lần 25 lần 48 lần 85 lần
  9 9 lần 15 lần 25 lần 33 lần 85 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so