• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 19 lần 19 lần 19 lần 53 lần 53 lần
  1 19 lần 19 lần 19 lần 53 lần 53 lần
  2 3 lần 3 lần 3 lần 26 lần 26 lần
  3 3 lần 3 lần 3 lần 26 lần 26 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 36 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 36 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 41 lần 41 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 41 lần 41 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 45 lần 45 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 45 lần 45 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 6 lần 21 lần 27 lần 62 lần
  1 10 lần 6 lần 21 lần 38 lần 62 lần
  2 10 lần 16 lần 28 lần 38 lần 80 lần
  3 4 lần 16 lần 28 lần 35 lần 80 lần
  4 6 lần 19 lần 29 lần 41 lần 75 lần
  5 12 lần 19 lần 29 lần 45 lần 75 lần
  6 8 lần 7 lần 15 lần 51 lần 65 lần
  7 11 lần 7 lần 15 lần 45 lần 65 lần
  8 7 lần 18 lần 33 lần 44 lần 80 lần
  9 8 lần 18 lần 33 lần 41 lần 80 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so