• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 5 lần 5 lần 37 lần 37 lần
  1 5 lần 5 lần 5 lần 37 lần 37 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 34 lần 34 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 34 lần 34 lần
  4 11 lần 11 lần 11 lần 48 lần 48 lần
  5 11 lần 11 lần 11 lần 48 lần 48 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 44 lần 44 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 44 lần 44 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 49 lần 49 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 49 lần 49 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 11 lần 24 lần 35 lần 74 lần
  1 6 lần 11 lần 24 lần 46 lần 74 lần
  2 11 lần 14 lần 32 lần 45 lần 88 lần
  3 7 lần 14 lần 32 lần 32 lần 88 lần
  4 9 lần 14 lần 28 lần 35 lần 80 lần
  5 2 lần 14 lần 28 lần 29 lần 80 lần
  6 14 lần 9 lần 19 lần 53 lần 78 lần
  7 9 lần 9 lần 19 lần 44 lần 78 lần
  8 6 lần 13 lần 26 lần 46 lần 78 lần
  9 10 lần 13 lần 26 lần 40 lần 78 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so