•  


 • Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 15 lần 22 lần 35 lần 57 lần 118 lần
  1 14 lần 21 lần 34 lần 56 lần 104 lần
  2 14 lần 19 lần 33 lần 47 lần 96 lần
  3 13 lần 18 lần 32 lần 46 lần 91 lần
  4 12 lần 18 lần 31 lần 45 lần 91 lần
  5 12 lần 17 lần 31 lần 45 lần 86 lần
  6 12 lần 17 lần 30 lần 44 lần 82 lần
  7 11 lần 16 lần 30 lần 44 lần 82 lần
  8 11 lần 16 lần 29 lần 41 lần 81 lần
  9 10 lần 16 lần 28 lần 40 lần 77 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 14 lần 23 lần 37 lần 66 lần 109 lần
  1 14 lần 20 lần 35 lần 53 lần 103 lần
  2 13 lần 20 lần 34 lần 49 lần 98 lần
  3 13 lần 19 lần 31 lần 46 lần 87 lần
  4 13 lần 19 lần 31 lần 45 lần 87 lần
  5 12 lần 19 lần 29 lần 45 lần 87 lần
  6 12 lần 18 lần 29 lần 42 lần 87 lần
  7 12 lần 18 lần 29 lần 41 lần 85 lần
  8 12 lần 17 lần 29 lần 41 lần 83 lần
  9 11 lần 17 lần 28 lần 41 lần 82 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc  Webmaster tools & get free backlinks

  Thống kê xổ số Miền Bắc

  year-backward month-backward Tháng 01 -2017 month-forward year-forward
  CNT2T3T4T5T6T7