Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 4 lần 4 lần 25 lần 25 lần
1 4 lần 4 lần 4 lần 25 lần 25 lần
2 15 lần 15 lần 15 lần 42 lần 42 lần
3 15 lần 15 lần 15 lần 42 lần 42 lần
4 4 lần 4 lần 4 lần 31 lần 31 lần
5 4 lần 4 lần 4 lần 31 lần 31 lần
6 4 lần 4 lần 4 lần 43 lần 43 lần
7 4 lần 4 lần 4 lần 43 lần 43 lần
8 12 lần 12 lần 12 lần 44 lần 44 lần
9 12 lần 12 lần 12 lần 44 lần 44 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 14 lần 26 lần 39 lần 76 lần
1 12 lần 14 lần 26 lần 46 lần 76 lần
2 7 lần 17 lần 33 lần 40 lần 86 lần
3 4 lần 17 lần 33 lần 36 lần 86 lần
4 9 lần 13 lần 27 lần 35 lần 85 lần
5 8 lần 13 lần 27 lần 56 lần 85 lần
6 8 lần 8 lần 20 lần 36 lần 69 lần
7 11 lần 8 lần 20 lần 51 lần 69 lần
8 4 lần 13 lần 27 lần 29 lần 79 lần
9 9 lần 13 lần 27 lần 37 lần 79 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc

TK XS Miền Bắc

month-backward Tháng 01 -2023 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7