• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 4 lần 4 lần 34 lần 34 lần
  1 4 lần 4 lần 4 lần 34 lần 34 lần
  2 4 lần 4 lần 4 lần 38 lần 38 lần
  3 4 lần 4 lần 4 lần 38 lần 38 lần
  4 4 lần 4 lần 4 lần 42 lần 42 lần
  5 4 lần 4 lần 4 lần 42 lần 42 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 43 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 43 lần
  8 3 lần 3 lần 3 lần 32 lần 32 lần
  9 3 lần 3 lần 3 lần 32 lần 32 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 9 lần 25 lần 39 lần 71 lần
  1 4 lần 9 lần 25 lần 41 lần 71 lần
  2 10 lần 8 lần 19 lần 40 lần 85 lần
  3 3 lần 8 lần 19 lần 37 lần 85 lần
  4 7 lần 15 lần 30 lần 37 lần 70 lần
  5 3 lần 15 lần 30 lần 35 lần 70 lần
  6 5 lần 8 lần 21 lần 31 lần 69 lần
  7 5 lần 8 lần 21 lần 35 lần 69 lần
  8 7 lần 15 lần 23 lần 48 lần 74 lần
  9 5 lần 15 lần 23 lần 35 lần 74 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so